Find din lokale håndværker her:

Søg

Er der trængt vand ind i boligen efter skybrud.

Sådan beskytter du din bolig før skybrud! 

Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen. 
Luk ventilationshuller og evt. andre huller i ydervæggene – fx med en krydsfinerplade. 
Tjek afløb og tagrender.
Sikker opbevaring i kælderen, stil tingene højt evt. på stålreoler.  
Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset. 
Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder. 
Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Gode råd efter et skybrud! 

Er der trængt vand ind i boligen efter skybrud
• Dan dig et overblik over, hvor vandet kommer fra og forsøg at begrænse skadernes omfang
• Se efter, om der er møbler eller genstande, som er blevet påvirket af vand, i såfald fjern elementerne og sæt dem til at tørre hurtigt.
• Kontakt dit forsikringsselskab hurtigt.
• Du må ikke smide beskadigede genstande væk.
• Tag altid billeder af vandskaderne.
• Din almindelige indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, når det er et skybrud som har forårsaget vandskaden. 
  Forsikringsselskaberne definerer et skybrud som nedbør, når utilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen.
  Læs din forsikring igennem om hvad den dækker ved skybrud.

Se varsler hos www.dmi.dk