Find din lokale håndværker her:

Søg

Håndværkerfradrag 2023 spar penge - få hjælp her

Der gælder følgende betingelser for håndværkerfradrag og servicefradrag:

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få servicefradrag for 6.600 kr. i 2023 (6.400 kr. i 2022) og håndværkerfradrag for 0 kr. i 2023 (12.900 kr. i 2022). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt. 
 • Beløbet skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført. Hvis du har flere helårsboliger, kan du kun få håndværkerfradrag for den bolig, hvor du har folkeregisteradresse.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få servicefradrag for 6.600 kr. i 2023 (6.400 kr. i 2022) og håndværkerfradrag for 0 kr. i 2023 (12.900 kr. i 2022).
 • Du kan kun få håndværkerfradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.
 • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2022 skal være betalt senest 28. februar 2023)

Servicefradrag for fritidsboliger

Fritidsboliger er også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger.
Du får dog kun et årligt samlet fradrag for serviceydelser og for håndværksydelser. Ud over de generelle betingelser gælder følgende for fritidsboliger:

Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Hvilke service- og håndværksydelser giver fradrag i 2022/23? 

Her får du et overblik over, hvilke service- og håndværksydelser der giver dig håndværkerfradrag. 
De grønne håndværksydelser: 
- Isolering af gulv, loft, tag og ydervægge 

- Udskiftning af ruder og vinduer til eksempelvis termoruder og andre energibesparende glasformer 

- Vedligehold og isolering af skorsten 

- Varmestyringsanlæg, termostatventiler, urstyring og udskiftning af radiatorer 

- Opsætning og reparation af solceller og husstandsvindmøller 

- Vedligehold og udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg 

- Reparation eller udskiftning af fjernvarmeunits

- Installation af energivenlige jordvarmepumper eller luft-til-luft varmepumper 

- Installation af ventilation eller forbedring af eksisterende installationer 

De sundhedsfremmende håndværksydelser:
 
Radonudsugning - Radonsikring 

Afmontering af eksisterende og eventuelt gamle brændeovne

Når du vil være på forkant med klimaforandringerne: 
Nye dræn i haven  Udskiftning af opsamlingstank 
Udskiftning af kloakrør og andet kloakarbejde på din egen grund 

Forskellige anlægstyper: 
nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg og rodzoneanlæg 

Højvandslukker, der beskytter dit hus, når kloakken flyder over 

Regnvandsfaskiner, der fordeler vandet og leder det væk fra kloakken

Når du bare gerne vil have mere tid i hverdagen: 

Udvendigt malerarbejde af eksempelvis vinduesrammer, mure og ydervægge rengøring og støvsugning opvask, tøjvask, strygning og rensning af tøj, tæpper og gardiner. 

Hjælp til at hente og bringe børn til/fra institution, skole eller fritidsaktiviteter 
Vinduespudsning både indenfor og udenfor.

Almindeligt havearbejde såsom græsslåning, hækklipning, beskæring og lugning snerydning.

For en sikkerheds skyld:  

Installation af mere eller mindre avancerede tyverialarmer  Når du mangler den gode forbindelse:  

Du kan få fradrag for arbejdslønnen, når din internetudbyder skal lægge kabler og installere modtageudstyr til trådløst bredbånd. Fradraget gælder for arbejde udført på ydersiden af dit hjem