Find din lokale håndværker her:

Forretningsbetingelser

Disse leveringsbetingelser omfatter enhver aftale indgået med E.J. Reklame Aps om annonce optagelse i et af E.J. Reklame ApS produkter.

Leveringsbetingelserne gælder med mindre E.J. Reklame ApS udtrykkeligt og skriftligt har accepteret fravigelse dem.

Priser for annoncering i E.J. Reklame ApS produkter fremgår af ordrebekræftelsen.

Betalingsfrist er angivet på ordreseddel og faktura.

Hvor intet andet er aftalt forfalder faktura beløbet 8 dage efter fremsendt korrektur eller senest ved udgivelse i den trykte bog eller ved online udgivelse.  

Ved for sent betaling er E.J. Reklame ApS berigtiget til at opkræve 150,00 kr. i rykkergebyr pr. rykkerskrivelse.

Alle priser er eksl. moms.

3. Korrektur og rettelser
Kunden er ansvarlig for at indlevere annoncemateriale og ordrebekræftelser rettidigt og indenfor frister fastsat af E.J. Reklame ApS, for tiden 3 dage fra ordreafgivelse, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Ved korrekturfremsendelse skal kunden inden 3 hverdage efter modtagelsen skriftligt oplyse om ændringer eller rettelser til korrekturen. E.J. Reklame ApS er ikke forpligtet til at indhente kundens godkendelse af den fremsendte korrektur.

4. Rettigheder

Alle rettigheder til annoncer, annoncemateriale som helt eller delvist er fremstillet af eller i samarbejde med E:J: Reklame ApS, tilhører E.J. Reklame ApS og kan ikke anvendes i konkurrerende produkter eller mangfoldiggøres uden E.J. Reklame ApS skriftlige accept.

Kunde er alene ansvarlig for annoncens indhold og evt. krænkelser af andres rettigheder. E.J. Reklame Aps kan ikke drages til ansvar såfremt en annonce krænker lovgivningen eller andre rettigheder.

5. Aftalens løbetid
Aftalen er gældende ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Med mindre andet er aftalt ifl g. ordrebekræftelse, gælder aftalen for et år ad gangen. Herefter skal E.J. Reklame ApS have godkendelse fra kunden for ny optagelse.

6. Lovvalg og værneting


Tvister mellem kunden og E.J. Reklame Aps udsprunget af en annonceaftale/ leveringsbestemmelserne, afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.