Find din lokale håndværker her:

Søg
Haderslev Slamsugningservice A/S
Langkær 29, 6100 Haderslev
7452XXXX7452 6024 - vis nummer
info@haderslevslam.dk
www.haderslevslam.dk

Profil:

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde – eller stopper det flydende.Vi opsuger slam og sand, tømmer septiktanke og samletanke ved private og offentlige institutioner. Vi transporterer slam fra mindre kommunale renseanlæg til hovedrenseanlæg. Vi tømmer rendestensbrønde, sandfang, fedtudskillere samt udfører olie- og kemikalietransporter. Vi tilbyder tømningsaftaler, hvor vi i samråd med kunden fastsætter tidsintervaller for de forskellige tømninger.
Vi renser bl.a. kloaksystemer, toiletafløb, køkkenvaske, faldstammer, gulvafløb, gennemløbsbrønde, gyllerør, markdræn, vejunderføringer, olietanke og vandværker.

Speciale:

Slamsugning - Spuling - Rodskæring - Kloak TV
Fareklassebil - Separering - Brovægt

Del: