Find din lokale håndværker her:

Slamsugning Haderslev - lokal slamsugningsfirma - gratis tilbud

Haderslev Slamsugningservice A/S

Haderslev Slamsugningservice A/S
Langkær 29, 6100 Haderslev
7452XXXX7452 6024 - vis nummer
www.haderslevslam.dk
Gratis tilbud

Indehaver:
Jan Rune Hansen og Ole Holm Nielsen
Firmaet etableret i:
2000
Antal medarbejdere:
10-19
CVR-nr.:
25452690
Her bor vi

Profil:

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde – eller stopper det flydende.Vi opsuger slam og sand, tømmer septiktanke og samletanke ved private og offentlige institutioner. Vi transporterer slam fra mindre kommunale renseanlæg til hovedrenseanlæg. Vi tømmer rendestensbrønde, sandfang, fedtudskillere samt udfører olie- og kemikalietransporter. Vi tilbyder tømningsaftaler, hvor vi i samråd med kunden fastsætter tidsintervaller for de forskellige tømninger.

Speciale:

Slamsugning
Spuling
Rodskæring
Kloak TV
Fareklassebil
Separering
Brovægt
Vi renser bl.a. kloaksystemer, toiletafløb, køkkenvaske, faldstammer, gulvafløb, gennemløbsbrønde, gyllerør, markdræn, vejunderføringer, olietanke og vandværker.

Vi udfører også arbejde indenfor: