Find din lokale håndværker her:

Søg

Kloakmester Lejre

Find din lokale kloakmester her

Bredt kvalificeret Kloakmester Lejre

En autoriseret kloakmester er samtidig kvalificeret meget bredt, i princippet til at udføre enhver slags kloakinstallationer.
Både når det gælder nye anlægsarbejder, og når det drejer sig om renovering af eksisterende anlæg.

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Korrekt udført kloak arbejde

I denne sammnhæng sørger din autoriserede kloakmester i Lejre også for at holde rørsystemerne rene, hvilket klares med spuling, i nogle situationer kan det være nødvendigt at fjerne trærødder, der spærrer for passage.
Beskadigede rør eller brønde skal repareres eller helt udskiftes.
En autoriseret kloakmester kan påtage sig alle disse opgaver og flere endnu, med henblik på at vedligeholde og renovere etablerede kloaksystemer. Kunden har garanti for, at arbejdet udføres korrekt og efter reglerne, sådan at der ikke efterfølgende opstår problemer med kontrolmyndigheden

Jævnligt tilstopning af kloakken

Stopper kloakken jævnligt til er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. 
Måske er der et brud eller en større sætning, som skal repareres. 

Husk at reperation af en kloak, skal udføres af en autoriseret kloakmester fra Lejre, det kræver loven.

Bestemte opgaver med en Aut. kloakmester Lejre

At din kloakmester er autoriseret, betyder, at han har certifikat til at udføre bestemte arbejdsopgaver, der netop kræver en autoriseret kloakmester. 
En autoriseret kloakmester fra Lejre giver dig således sikkerhed for, at kloakarbejdet udføres lovligt. 

Myndighederne fører kontrol med dele af kloakarbejdet, hvor det desuden er nødvendigt at ansøge om tilladelse til arbejdets udførelse.

Kloakmester Lejre 

Kloakmesteren er din redning, når toilettet strejker, og problemet kan ofte afhjælpes med en spuling.

Men stikker det dybere, er det godt, at en kloakmester har gjort sig til specialist i den underjordiske infrastruktur.
Han ved alt om rør- og pumpesystemer, ledninger, skadedyrsbekæmpelse og tv-inspektioner. Et stoppet afløb er ingenting.

Ansøgning og godkendelse

På tilsvarende måde vil de fleste nyanlæg i reglen kræve godkendelse af Lejre Kommune, og her klarer den autoriserede kloakmester i Lejre gerne alle ansøgninger, godkendelser og efterfølgende færdigmelding til den kommunale bygningsmyndighed.

Altså kan kunden overlade papirarbejdet til den autoriserede kloakmester og samtidig føle sig rolig ved hele processen.