Find din lokale håndværker her:

Træfældning Herlev - find det lokale firma der udfører træfældning

Træfældning Herlev

Sikker fældning i Herlevmed god plads

Er træet gået ud, skygger det for solen, eller skal det slet og ret bare væk. Årsagen er ligegyldig, men det er valget af metode ikke. Det mest almindelige er fældning af træet. Det kræver, at der er plads til, at træet kan ”falde” i sin fulde længde, så det ikke beskadiger bygninger, i Herlev kommune, andre træer eller andet på vej ned. En sikker metode, hvis der er plads. 

Anlægsgartner Patrick Roy Christensen
Sortemosevej 213
2730 Herlev
2298XXXX

Sikker fældning når pladsen er trang

Er pladsen knap er topkapning det oplagte valg. Topkapning kræver klatring i træet og godt udstyr. Træet fældes stykvis fra toppen og ned. Denne metode benyttes, når der ikke er plads til at fælde træet på normal vis. Uagtet metode er rodfræsning løsningen, såfremt stubben også ønskes fjernet. Find dit lokale firma der udfører træfældning Herlev her.

Har stormen været på spil – tag fagmanden fra Herlev med på råd

Sådanne akutte opgaver indenfor træfældning kræver i særlig grad fagfolk fra Herlev, dels fordi man ellers risikerer at gøre skaden værre, end den allerede er, dels fordi fagfolk med viden og dygtighed udfører opgaven sikkert og hurtigt. Reelt spænder arbejdet med træfældning fra den mest stilfærdige udtynding af en trækrone til de mest komplicerede stormskader, hvor et træ måske er væltet ned på livsfarlige elkabler. Den kompetente fagmand i Herlev kommune vil kunne udføre alle opgaver indenfor feltet på fuld forsvarlig vis.