Find din lokale håndværker her:

Søg

Kloakmester Frederikssund

Find din kloakmester her

Din Kloakmester Frederikssund er uddannet til at varetage alle former for kloakarbejde.

Stopper kloakken jævnligt til er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Kontakt kloakmesteren i Frederikssund allerede i dag.

 

 

 

Olsen Brolægning & Anlæg ApS
Højvang Entreprenør ApS
Anlægsgartner Gottlieb A/S
Bakkelygård Entreprenør & Anlæg
Horns Herred Entreprenørfirma ApS

Din Kloakmester Frederikssund har et solidt kendskab til drift
og vedligeholdelse af rørsystemer og viden om de standarder og den lovgivning, der gælder på området

Stopper kloakken jævnligt til er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. 

Måske er der et brud eller en større sætning, som skal repareres. 

Husk at reperation af  en kloak, skal udføres af en autoriseret kloakmester, det kræver loven. 

Fejlfinding og renovering

Opgaverne indenfor kloakering er mange, både når det gælder nyanlæg og reparation.
At få spildevand ledt væk fra bygningen er naturligvis en central del af kloakarbejdet, og rørføring er her væsentligt.

Men det kan også dreje sig om beskyttelse af ejendommen for eksempel ved at anlægge dræn, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde eksempelvis ved rensning af brønde og rør.
Opstår der problemer med systemet, skal der ledes efter fejl, og det er normalt at anvende videokamera for at undersøge rørsystemet.
Den autoriserede kloakmester fra Frederikssund kan vurdere problemet, finde den rigtige løsning og udføre det påkrævede arbejde.

Kloakken er selvrensende

En kloak skal kun højtryksspules hvis der er noget galt med den, ellers ikke, kloakken er konstrueret således at den er selvrensende.
En aut. kloakmester kan se kloakken igennem med et kamera og derved være istand til at finde fejl og evt. brud på de eksisterende afløbsledninger.

Er din bolig sikret mod de voldsomme regnskyl?

Med de vejrforandringer vi har i dag kan det være en god ide at få monteret en højtvandslukker så du undgår vandskade i kælderen efter skybrud.
Med de store og pludselige mængder regnvand, der kommer ved de kraftige og hyppigere regnskyl, kan der ske store skader på din bolig, som koster rigtig mange penge. 
Flere forsikringselskaber er begyndt at forlange, at du som boligejer selv gør noget for at sikre dine kloakker. 

Hvordan ved du, at du har rotter i kloakken?

Der kan komme en skarp og ubehagelig lugt fra kloakke, rotterne efterlader små sorte eller brunlige cylinderformet afføring.
Fliserne i din indkørsel kan være  sunket sammen eller måske ligefrem huller i indkørslen, kan det også være tegn på rotter.

Rotter i kloaksystemet indikere et brud på kloaknettet og du bør hurtigst muligt kontakte en aut. kloakmester.

Opdager du, at din kloak er tilstoppet, eller kloakledningen er utæt, er det vigtigt, du gør noget ved det straks. 
En spuling vil i dette tilfælde blot udsætte problemet.  Tilstopning af kloakken kan ikke forebygges via spuling, der oftest vil gøre mere skade end gavn. 

En kloaks forventede levealder er ca. 50 år.

Tilstandsrapport ved huskøb

Det kan være en rigtig god ide, at få en tilstandsrapport fra en kloakmester fra Frederikssund, hvis du vil købe et hus. Du bør derfor kende kloakkens kvalitet og tilstand - inden du skriver under.
Den almindelige tilstandsrapport siger intet om kloakken.