Find din lokale håndværker her:

Søg

Kloakmester Roskilde

Find en autoriseret kloakmester i 4000 Roskilde - 4040 Jyllinge - 4130 Viby Sj. - 4621 Gadstrup her

Hvad koster en kloakmester i timen?

Timepriserne hos en kloakmester varierer en her del. Du kan regne med at du skal betale en timepris på mellem 425,00 kr. og 650,00 kr., når du hyrer en kloakmester.  Det afhænger af opgavens art, og det udstyr, der er påkrævet, for at kunne løse den konkrete opgave.

Tomsø Anlæg & Service
Anlægsgartnerfirmaet Dahlgaard ApS
Den Alsidige - Den Alsidige Kloak
Anlægsgartner Gottlieb A/S

At din Kloakmester Roskilde  er autoriseret, betyder, 

at han har certifikat til at udføre arbejdsopgaver, der netop kræver en autoriseret kloakmester. 

En autoriseret kloakmester giver således dig sikkerhed for, at kloakarbejdet udføres lovligt.  

Bredt kvalificeret kloakmester Roskilde og omegn

En autoriseret kloakmester er samtidig kvalificeret meget bredt, i princippet til at udføre enhver slags kloakinstallationer.  

Både når det gælder nye anlægsarbejder, og når det drejer sig om renovering af eksisterende anlæg, er din autoriserede kloakmester fra Roskilde kvalificeret til at udføre en lang række kloakopgaver. 
Reelt er langt de fleste kloakarbejder omfattet af kravet om autorisation, og det siger derfor sig selv, at den autoriserede kloakmester må være meget bredt kvalificeret.

Fejlfinding og renovering

Opgaverne indenfor kloakering er mange, både når det gælder nyanlæg og reparation.  
At få spildevand ledt væk fra bygningen er naturligvis en central del af kloakarbejdet, og rørføring er her væsentligt. 

Men det kan også dreje sig om beskyttelse af ejendommen for eksempel ved at anlægge dræn, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde eksempelvis ved rensning af brønde og rør.

Opstår der problemer med systemet, skal der ledes efter fejl, og det er normalt at anvende videokamera for at undersøge rørsystemet. 
Den autoriserede kloakmester er fagmand i Roskilde og omegn og kan vurdere problemet, finde den rigtige løsning og udføre det påkrævede arbejde.

Korrekt udført arbejde

I denne sammnhæng sørger din autoriserede kloakmester også for at holde rørsystemerne rene, hvilket klares med spuling, i nogle situationer kan det være nødvendigt at fjerne trærødder, der spærrer for passage. 

Beskadigede rør eller brønde skal repareres eller helt udskiftes. En autoriseret kloakmester kan påtage sig alle disse opgaver og flere endnu, med henblik på at vedligeholde og renovere etablerede kloaksystemer. 
Kunden har garanti for, at arbejdet udføres korrekt og efter reglerne, sådan at der ikke efterfølgende opstår problemer med kontrolmyndigheden.

Ansøgning og godkendelse

På tilsvarende måde vil de fleste nyanlæg i reglen kræve godkendelse af Roskilde Kommune, og her klarer den autoriserede kloakmester Roskilde gerne alle ansøgninger, godkendelser og efterfølgende færdigmelding til den kommunale bygningsmyndighed.

Altså kan kunden overlade papirarbejdet til den autoriserede kloakmester og samtidig føle sig rolig ved hele processen. 

Det betaler sig at lade en autoriseret kloakmester tage sig af kloakeringsarbejdet. 
Tryghed og kvalitet er nøgleord for kunden.

Med en autoriseret kloakmester vil ansøgning og indhentning af tilladelse hos Roskilde Kommunes bygningsmyndighed foregå korrekt og efter reglerne.  

 

Kontakt Byggesag i Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
4631 3000

hjemmeside: www.roskilde.dk