Find din lokale håndværker her:

Søg

Træfældning Frederiksværk

Træfælderen kan også udføre flishugning

Sikker træfældning i Frederiksværk 

Er træet gået ud, skygger det for solen, eller skal det slet og ret bare væk.
Årsagen er ligegyldig, men det er valget af metode ikke. Det mest almindelige er fældning af træet.

Det kræver, at der er plads til, at træet kan ”falde” i sin fulde længde, så det ikke beskadiger bygninger, andre træer eller andet på vej ned.
Det er en special træfældning teknik.

Hornsyld Træfældning

Hvornår er det bedst at fælde træer?

Træer kan fældes hele året, men der er fordele og ulemper.
Store træer i fældes næsten altid om sent om efteråret eller vinteren.
Det er bedst, at man tydeligt kan se kronens grene for at vurdere den bedste måde at fælde træet på.
Om sommeren når der er løv på træerne er det svært at se.

Har stormen været på spil – tag fagmanden fra Frederiksværk med på råd  

Sådanne akutte opgaver indenfor træfældning kræver i særlig grad fagfolk fra Frederiksværk, dels fordi man ellers risikerer at gøre skaden værre, end den allerede er, dels fordi fagfolk med viden og dygtighed udfører opgaven sikkert og hurtigt.

Reelt spænder arbejdet med træfældning fra den mest stilfærdige udtynding af en trækrone til de mest komplicerede stormskader, hvor et træ måske er væltet ned på livsfarlige elkabler. 
Den kompetente fagmand i Frederiksværk kommune vil kunne udføre alle opgaver indenfor feltet på fuld forsvarlig vis.
Normalt er træfældning et arbejde, der kan planlægges stille og roligt. Men ind imellem sker det jo, at en storm vælter træer omkuld, og i disse situationer gælder det ofte om at få klaret arbejdet hurtigst muligt, især fordi væltede træer i sig selv kan udgøre en sikkerhedsrisiko. 
Sådanne akutte opgaver indenfor træfældning kræver i særlig grad fagfolk, dels fordi man ellers risikerer at gøre skaden værre, end den allerede er, dels fordi fagfolk med viden og dygtighed udfører opgaven sikkert og hurtigt. 

Sikker fældning når pladsen er trang

Er pladsen knap er topkapning det oplagte valg. 
Topkapning kræver klatring i træet og godt udstyr. Træet fældes stykvis fra toppen og ned. 
Denne metode benyttes, når der ikke er plads til at fælde træet på normal vis. 
Uagtet metode er rodfræsning løsningen, såfremt stubben også ønskes fjernet. 

Inden selve fældningsarbejdet er det vigtigt med en grundig planlægning af opgavens udførelse. Det mest enkle er at fælde træet med sav ved roden, men det er langtfra altid, at dette kan lade sig gøre. 

Ofte står træet tæt ved bygninger, som kan blive beskadiget, eller måske træet hælder i en uønsket retning.

Det vil da være bedst at skære træet i stykker oppefra, så man tager del for del, kronen, de største grene og så videre. 
Til dette arbejde kan det være nødvendigt at bruge kran, hvis ikke en mand kan klatre op i træet. 
I andre tilfælde kan det klares ved at kile og trække et hældende træ i den ønskede retning, og dette kan kombineres med at nedfire større grene en ad gangen.

Find dit lokale firma der udfører træfældning Frederiksværk her.