Find din lokale håndværker her:

Søg

Tømrer Hundested

Tømrermesteren i Hundested

Her finder du lokale tømrerfirmaer i Hundested. 

Skal du have renoveret en ældre bygning eller foretaget nybygning eller ombygning? 

En tømrer i Hundested er uddannet til blandt andet at lægge gulve, opsætte lofter og tagspær og indsætte vinduer og døre.
Uddannelsenforløb til tømrer tager 4 år og 6 måneder så en nyuddannet tømrer ved alt om træ. 

TT Tømrer - & snedkerfirma
Murerfirmaet Bruun & Toftdal ApS
Tømrerentreprisen A/S
CKB-Gulvslibning og Multiservice
Bygningskonstruktør og Snedker Anton Møller

Tømrer i Hundested 

Der er noget magisk over ham.

Kommer som aftalt om morgenen og hilser på. Når du så kommer hjem, har din stue fået nye vinduer.Et par dage senere – et lækkert køkken. Sidst på ugen kan du invitere til rejsegilde ved den nye tilbygning.

Men han synes ikke, at tryllekunstner er en rigtig jobtitel, så i stedet kalder han sig for tømrer. 

En ekspert i træ

En tømrer uddannelsesforløb er på 4-5 år, han har derfor allerede gode kendskaber til træ når han er færdiguddannet.
En tømrer er uddannet til at løse opgaver i træ og kan rådgive dig om materialevalg, pris, kvalitet og meget mere. 

Tømreren i Egedal sørger for, at taget rejses, når tilbygningen skal op og stå. 
Du kan trygt overlade arbejdet til tømreren i Egedal, da han med sin store erfaring ved, hvordan tingene bedst udføres og i hvilken rækkefølge.

På Håndværkernøglen.dk Hundested finder du Tømrer fra følgende byer:

3300 Frederiksværk - 3310 Ølsted - 3360 Liseleje - 3390 Hundested

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon: 4778 4000

Hjemmeside: www.halsnaes.dk  
mailmail@halsnaes.dk

Har du brug for byggetilladelse i Hundested?

Hvornår skal man søge byggetilladelse?
Drømmer du om at bygge eller udvide byggeri? Så er det vigtigt at undersøge, om du har brug for en byggetilladelse. 

Hvor kan du søge byggetilladelse?
Det er Halsnæs Kommune, der giver byggetilladelse og kontrollerer byggeriet. 
Du kan søge kommunen om dispensation, hvis du ved, at dit projekt ikke lever op til kravene i byggeloven.
Desuden kan du søge forhåndsgodkendelse, hvis du er usikker på, om byggeriet overholder loven.

Hvad kræver byggetilladelse?

Som hovedregel kan du regne med, at alt nybyggeri kræver tilladelse bortset fra småbyggeri på et samlet areal på op til 50 m2 på grunden.
Til gengæld må du som hovedregel gerne ændre bygningen uden tilladelse – så længe du ikke udvider den. Det kræver dog, at hverken bærende konstruktioner eller brandsikkerhed påvirkes af byggeprojektet.

Det betyder, at:

  • Du må gerne bygge om i din etagebolig uden tilladelse. Du kan fx uden tilladelse opføre eller fjerne skillevægge, blænde døre, renovere køkken og bad, hvis byggeriet ikke ændrer bærende konstruktioner eller brandsikkerhedsmæssige forhold.
  • Du må gerne bygge om i enfamiliehuse inden for de eksisterende ydervægge. Du kan fx bygge dig et nyt badeværelse eller køkken, opføre eller fjerne en skillevæg.

Nybyggeri af småbygninger op til 50 m2 samlet areal kræver ikke byggetilladelse

I et område, hvor der må bygges enfamilie-, sommer- eller dobbelthuse, må du gerne opføre småbygninger på op til 50 m2 af din grund.

Småbygninger er skure, garager, carporte, havehuse og lignende, som ikke er bygget sammen med boligen.
Det betyder altså, at du skal søge byggetilladelse, når du planlægger at opføre småbygninger på mere end 50 m2 af din grund.

 

Du skal eksempelvis søge en byggetilladelse, hvis du planlægger et drivhus på 22 m2, når du allerede har legehus og skur på et 30 m2 stort areal.

Du skal søge byggetilladelse til udestue – eller udvidelse af udestue
En udestue er et lukket rum til personophold, som ikke må være opvarmet.

Du skal søge byggetilladelse, hvis du drømmer om at bygge dig en ny udestue. Det kræver også byggetilladelse, hvis du vil udvide din udestue.
Det betyder fx, at du skal have byggetilladelse, hvis du vil opføre en ny udestue ved at få opført vægge rundt om din terrasse.

Til gengæld må du selvfølgelig gerne ombygge udestuen indenfor de eksisterende vægge.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for dit byggeprojekt.
Reglerne om, hvornår du skal søge byggetilladelse, er de overordnede regler. 

Men du skal dog være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser for netop dit byggeprojekt. 
Der kan nemlig være lokale servitutter eller tinglyste deklarationer i netop dit område, som står over de generelle regler for byggetilladelser.

Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Dit byggeprojekt skal også leve op til byggereglementet.

Det er selvfølgelig ikke nok, at du har byggeret. Dit byggeprojekt skal også leve op til kravene i bygningsreglementet.
Reglementet omfatter blandt andet krav til brandsikkerhed, bygningshøjde, afstand til skel og bebyggelsesprocent på grunden. 

Vær særligt opmærksom på de nye regler for vinduer og døre efter tillæg til Bygningsreglementet BR18. 
Det betyder, at helårshuse opført efter 2020 skal forsynes med døre og vinduer i Energiklasse A.

Du må stadig gerne bygge sommerhuse og andre småbygninger med vinduer og døre i Energiklasse B, når du har byggetilladelse.

Sørg altid for at sikre dig, at dit projekt er lovligt

Det er meget vigtigt, at du på forhånd sikrer dig, at det færdige projekt er lovligt. 

For hvis byggeriet ikke lever op til kravene, kan kommunen nemlig forlange lovliggørelse af ulovligt byggeri. 

Det kan for eksempel ske, hvis naboen sender en klage over ulovligt byggeri.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at lovliggøre byggeriet, kan kommunen rive det ned for din regning.