Find din lokale håndværker her:

Søg

Træfældning Nykøbing Sjælland

Træfælderen kan også udføre flishugning

Sikker træfældning i Nykøbing Sjælland 

Er træet gået ud, skygger det for solen, eller skal det slet og ret bare væk.
Årsagen er ligegyldig, men det er valget af metode ikke. Det mest almindelige er fældning af træet.

Anlægsgartner Troels Jensen
Odsherreds Have & Anlægsservice
Hennelund Haveservice ApS

Hvornår er det bedst at fælde træer?

Træer kan fældes hele året, men der er fordele og ulemper.
Store træer i fældes næsten altid om sent om efteråret eller vinteren.
Det er bedst, at man tydeligt kan se kronens grene for at vurdere den bedste måde at fælde træet på.
Om sommeren når der er løv på træerne er det svært at se.

Har stormen været på spil – tag fagmanden fra Nykøbing Sjælland med på råd  

Sådanne akutte opgaver indenfor træfældning kræver i særlig grad fagfolk fra Nykøbing Sjælland, dels fordi man ellers risikerer at gøre skaden værre, end den allerede er, dels fordi fagfolk med viden og dygtighed udfører opgaven sikkert og hurtigt.

Reelt spænder arbejdet med træfældning fra den mest stilfærdige udtynding af en trækrone til de mest komplicerede stormskader, hvor et træ måske er væltet ned på livsfarlige elkabler. 
Den kompetente fagmand i Nykøbing Sjælland kommune vil kunne udføre alle opgaver indenfor feltet på fuld forsvarlig vis.
Normalt er træfældning et arbejde, der kan planlægges stille og roligt. Men ind imellem sker det jo, at en storm vælter træer omkuld, og i disse situationer gælder det ofte om at få klaret arbejdet hurtigst muligt, især fordi væltede træer i sig selv kan udgøre en sikkerhedsrisiko. 
Sådanne akutte opgaver indenfor træfældning kræver i særlig grad fagfolk, dels fordi man ellers risikerer at gøre skaden værre, end den allerede er, dels fordi fagfolk med viden og dygtighed udfører opgaven sikkert og hurtigt.