Find din lokale håndværker her:

Søg

Kloakmester Jyllinge

Find din lokale kloakmester her

Opstår der problemer med kloak systemet, skal der ledes efter fejl, og det er normalt at anvende videokamera for at undersøge rørsystemet. 

Den autoriserede kloakmester i Jyllinge er fagmand og kan vurdere problemet, finde den rigtige løsning og udføre det påkrævede arbejd

Tomsø Anlæg & Service

Autoriseret kloakmester i Jyllinge, du kan stole på ham

Din kloakmester fra Jyllinge kan være autoriseret og er han det, er han altid til at regne med og stole på.
Få kvalificeret assistance til de mange opgaver, der kræver en kloakmester fra Jyllinge.

Kloakmester fra Jyllinge

At din kloakmester er autoriseret, betyder, at han har certifikat til at udføre bestemte arbejdsopgaver, der netop kræver en autoriseret kloakmester. 
En autoriseret kloakmester fra Jyllinge giver således dig sikkerhed for, at kloakarbejdet udføres lovligt.

Din kloakmester fra Jyllinge vil indhente ansøgning og af tilladelse hos Roskilde kommunes bygningsmyndighed så alt foregårer efter reglerne.

Skal du bruge byggetilladelse til et projekt i Jyllinge, Roskilde Kommune?

Måske du samtidig med renovering af din kloak, vil lave en tilbygning, her skal du søge om tilladelse.

Hvem giver byggetilladelsen?

Du skal søge byggetilladelse til din grund i Jyllinge i Byg og Miljø, Roskilde Kommune.
Det er også kommunen, der kontrollerer byggeriet.
Du kan altid kontakte Byg og Miljø og søge en forhåndsgodkendelse, hvis du ikke ved, om netop dine byggeplaner kræver en byggetilladelse.
Du har også mulighed for at søge dispensation til et byggeri, som du ved ikke lever op til kravene.

Tjek, om dit byggeprojekt er lovligt

Du bør altid undersøge, om dine byggeplaner er lovlige, før du går i gang.
Kommunen kan kræve ulovligt byggeri lovliggjort.
I værste fald har kommunen ret til at få byggeriet nedrevet på din bekostning, hvis ikke det kan lovliggøres.
 

Hvad kan du bygge uden byggetilladelse?

  • Du skal søge byggetilladelse til nybyggeri og udvidelse af bygninger.

  • Du kan opføre småbyggeri på op til samlet 50 m2 på grunden. Småbyggeri er fx en ny carport, et legehus eller skur. Det vil altså sige, at hvis du har en carport, et skur og et legehus på samlet 45 m2 på grunden, bør du søge byggetilladelse, når du planlægger at få opført et drivhus. 

  • Du har dog pligt til at sikre, at den samlede bebyggelsesprocent ikke er højere end tilladt for området. 

  • Du skal tjekke, om der er særlige regler, der forhindrer dit byggeprojekt.

  • Du må til gengæld gerne istandsætte eller ændre en bygning indvendigt uden byggetilladelse, hvis du ikke udvider byggeriet.
    Du skal bare være opmærksom på, at byggeprojektet ikke ændrer bærende konstruktioner eller brandsikkerhedsforhold.

 

Hvilke småbygninger kan opføres?

Småbygninger kan være legehuse, garager og drivhuse, som ikke må være bygget sammen med hovedhuset. 

Du har ret til at få opført småbygninger på et samlet areal på op til 50 m2 af din grund, når du bor i et område med enfamiliehuse, sommerhuse eller dobbelthuse. 


Derfor skal du få en byggetilladelse, hvis du planlægger en garage på 15 m2, når du allerede har småbyggeri på 36 m2 på din grund.

Husk at læse byggereglementet

Dit byggeri skal altid leve op til bygningsreglementet.
Det betyder blandt andet, at du skal følge kravene til brandsikkerhed, bygningens højde og bebyggelsesprocent.

Bemærk de skærpede krav i  tillæg til Bygningsreglementet BR18.

Efter tillægget skal helårshuse bygget efter 2020 nemlig have både vinduer og døre i Energiklasse A.
Men du har stadig ret til at få opført et sommerhus eller småbygninger, som har vinduer i Energiklasse B.

Hold styr på oplysningerne i BBR

BBR er et register med vigtige oplysninger om alle bygninger i Danmark.
Du skal altid sørge for, at oplysningerne i BBR er rigtige og opdaterede.

Hvis du får opført en ny bygning - eller udvidet en bygning - er du nødt til at opdatere i BBR.
Du skal ikke indberette indvendig istandsættelse, medmindre der er tale om større ændringer som fx nyt varmesystem.