Find din lokale håndværker her:

Søg

Isolering Jægerspris

Få en pris indenfor 48 timer her i 2022. Lokalt er bedst.

 

 

Martin Akselbo Tække- & tømrerfirma ApS
MKT BYG v/ Morten Thorkildsen
Venslev Tømrer & Snedker Entrepriser ApS

Både bygningen og beboerne har godt af en ordentlig isolering.

Isolering er vedligeholdelse af boligen, blandt andet fordi den rigtige isolering samtidig beskytter mod træk og fugt. 
Dette giver selvsagt også et bedre indeklima til gavn for dig, der lever i boligen. 

Desuden er korrekt isolering sund fornuft, fordi det både beskytter miljøet og samtidig værner om din bankkonto. 
Forbedret isolering er en investering, som giver tilbage med renter. Både hvad miljø og økonomi angår.

Isolering Jægerspris

Både bygningen og beboerne har godt af en ordentlig isolering.
Isolering er vedligeholdelse af boligen, blandt andet fordi den rigtige isolering samtidig beskytter mod træk og fugt.

Dette giver selvsagt også et bedre indeklima til gavn for dig, der lever i boligen.

Desuden er korrekt isolering sund fornuft, fordi det både beskytter miljøet og samtidig værner om din bankkonto.

Forbedret isolering er en investering, som giver tilbage med renter. Både hvad miljø og økonomi angår.

Skal du have byggetilladelse i Jægerspris, Frederikssund Kommune?

Vil du bygge eller renovere i Jægerspris, Frederikssund Kommune?
Håndværkernøglen giver overblik over alle de dygtige håndværkere. Prøv selv søgefunktionen!


Men det er selvfølgelig ikke nok at have et håndværkerteam.
For når du vil bygge nyt - eller udvide byggeri - skal du have byggeret på grunden.
Læs her, om du har brug for byggetilladelse i Jægerspris - og hvordan du søger den.

Hvem udsteder byggetilladelsen?

Det gør Frederikssund Kommunes afdeling Byg og Miljø. Afdelingen har også ansvar for at kontrollere nybyggeri.
Hvis byggeprojektet ikke lever op til byggelovens krav, kan du altid søge dispensation.
Du kan også henvende dig til Byg og Miljø og bede om en forhåndsgodkendelse, hvis du vil sikre dig, at dit projekt er lovligt.

Kommunen kan forlange ulovligt byggeri nedrevet

For en sikkerheds skyld bør du altid forhåndssikre dig, at dit byggeri er lovligt.
Kommunen har nemlig ret til at kræve, at du får dit ulovlige byggeri lovliggjort.
Det kan være svært, hvis bygningen fx er alt for høj - eller hvis bebyggelsesprocenten på grunden er for høj. 

Derfor kan du risikere at komme i en situation, hvor kommunen får byggeriet nedrevet på din regning. 

Hvilke projekter skal du have byggetilladelse til?

- Hovedreglen er, at nybyggeri altid kræver tilladelse. Udvidelse af eksisterende bygninger kræver også byggetilladelse.
- Småbyggeri på et samlet areal op til 50 m2 kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse.
- Den samlede bebyggelsesprocent skal altid overholdes.
- Særlige lokale regler kan forhindre et byggeprojekt.
- Du må frit istandsætte og ombygge enfamiliehuse og etageboliger indvendigt.

Du kan for eksempel bygge dig et nyt badeværelse eller køkken, opføre eller fjerne en skillevæg, så længe brandsikkerhed og bærende konstruktioner ikke bliver forandret.

Hvad betyder “småbyggeri?”

Du kan frit opføre småbygninger på et samlet areal op til 50 m2  på en grund, som er udlagt til byggeri af dobbelthuse, enfamiliehuse og sommerhuse.

Småbygninger er skure, havehuse, drivhuse og lignende bygninger. Det er vigtigt at bemærke, at småbyggeri ikke må være sammenbygget med andre bygninger.

Det betyder, at når du allerede har en carport på 30 m2, skal du sørge for at få byggetilladelse, hvis du også ønsker dig et drivhus på 25 m2. Husk også at tjekke, at byggeriet aldrig overstiger bebyggelsesprocenten.

Hvilke lokale regler kan påvirke byggeplanerne?

Selvom du mener, du har byggeret, er det altid klogt at undersøge sagen hos kommunen. 

Der kan nemlig være lokalplaner, servitutter eller deklarationer, som står over den overordnede byggelov.

Den færdige bygning skal opfylde byggereglementet