Find din lokale håndværker her:

Søg

VVS Jægerspris

Find din lokale vvs installatør her

En VVS-installatør fra Jægerspris kan hjælpe dig med mange opgaver  
VVS-faget er alsidigt, og hyrer du en lokal VVS-installatør vil du ikke bare kunne få udført ovenstående, men også et væld af andre opgaver. 

Lige fra små, simple vvs-opgaver til udarbejdelse af konkrete tilbud på store byggeprojekter og projektledelse. 

Aller & Kristiansen ApS

De opgaver, din lokale VVS-installatør i Roskilde Kommune kan hjælpe dig med, kan eksempelvis inkludere: 

- Opstilling af gasapparater - eksempelvis vandvarmer, komfur eller radiator  
- Opsætning af håndvask, bruseniche, badekar, wc og diverse andre VVS-installationer 
- Reparationer af eksisterende installationer   
- Identifikation af problemer i afløbet samt instruktion til fremtidig vedligeholdelse  
- Montering af brandinstallationer og vandmålere.

Ring til din lokale VVS i Jægerspris, hvis der opstår problemer    

Det er som regel ikke sjovt, hvis der opstår akut behov for en VVS-installatør.  
Ofte er det svært at ordne problemerne selv, og her er det vigtigt, at man har en lokal VVS-installatør ved hånden.
Når du ringer efter din lokale VVS-installatør i Jægerspris , har du hurtigt mulighed for at få ordnet dine VVS-problemer,
og du er sikker på, at problemet kommer til livs på den rigtige måde, samtidig med at det sker inden for kort tid.

 

Skal du have en byggetilladelse i Jægerspris, Frederikssund Kommune?

Du kan bruge Håndværkernøglen.dk søgefunktion til at finde dygtige håndværkere i Jægerspris.

Her kan du læse, om du skal søge en byggetilladelse.

Hvor kan du få en byggetilladelse?

Du skal søge byggetilladelse gennem Frederikssund Kommunes afdeling Byg og Miljø.
Det er også Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk), der kan hjælpe dig med svar på spørgsmål.

Hvis du er i tvivl, om du har byggeret, kan du søge kommunen om forhåndsgodkendelse. 
Hvis dit projekt ikke lever op til lovkravene, må du ændre planerne - eller søge en dispensation.

Ulovligt byggeri kan kræves nedrevet

Du skal sikre dig, at byggeprojektet lever op til alle lovkrav. Kommunen kan nemlig kræve byggeriet lovliggjort.
Hvis du ikke kan lovliggøre bygningen, vil kommunen få det nedrevet på din bekostning. 

Det kræver overblik over mange regelsæt at sikre, at man har byggeret.
Derfor er det altid klogt at henvende sig til kommunen og få en forhåndsgodkendelse, hvis du kommer i tvivl.

Få styr på, om du skal bruge en byggetilladelse

  • Du skal som udgangspunkt altid sikre dig en byggetilladelse til nybyggeri og udvidelse af bygninger. 

  • Du må gerne bygge småbygninger på din grund på et samlet areal op til halvtreds kvadratmeter.

  • Den tilladte bebyggelsesprocent på grunden må aldrig overskrides - heller ikke ved småbyggeri.

  • Der kan være fredningsbestemmelser eller andre regler i lokalområdet.

  • Du må istandsætte og ombygge dit enfamiliehus eller din etagebolig indvendigt uden byggetilladelse

Eksempler på projekter, som ikke kræver byggetilladelse

På en grund udlagt til enfamiliehuse, dobbelthuse eller sommerhuse må du gerne foretage indvendig istandsættelse og opføre småbyggeri.
Det betyder, at du sagtens kan bygge gildestue, sauna, baderum eller nyt køkken.
Du må gerne bygge en ny skillevæg, ligesom du kan flytte vægge, der ikke er bærende.

Hvad er “småbygninger?”

Småbygninger er fx drivhuse, legehuse, carporte og havehuse.

Vær opmærksom på, at småbygninger på grunden ikke må bygges sammen med andre bygninger. 

Du må opføre småbygninger på et samlet areal op til 50 m2, såfremt du overholder de andre regler.

Hvilke særlige regler kan der være lokalt?

Foruden byggeloven kan der være særregler i netop dit lokalområde, som du skal indrette dine byggeplaner efter. 

Derfor bør du altid sikre dig, at Frederikssund Kommunes afdeling Byg og Miljø kan godkende dine byggeplaner, før du går i gang.

Det færdige byggeri skal leve op til reglementet

Når du planlægger dit byggeri, skal du tage højde for bl.a. kravene om afstand til skel, bygningens størrelse og brandsikkerhed. 

Efter de nye regler skal alle nye helårshuse have Energiklasse A vinduer og døre.
Hvis du vil bygge sommerhus eller småbygninger, kan du stadig nøjes med Energiklasse B vinduer og døre

Sørg altid for at opdatere oplysninger om din bygning i BBR

BBR er et landsdækkende register med information om alle bygninger. 
Du har pligt til at sørge for, at informationen om din bygning i BBR er opdateret og korrekt. 

Du behøver ikke indberette information om indvendige ændringer. 
Men alle udvidelser og nybyggerier skal du indberette til BBR.

 

Søg efter lokale håndværkere

Du kan finde dygtige lokale håndværkere i Jægerspris på www.håndværkernøglen.dk