Find din lokale håndværker her:

Søg

Murer Skibby

Find din lokale murer i Skibby her

Nybygning - Tilbygning - Ombygning.  
 
Lad din murer i Skibby opfylde dine boligdrømme. Du bliver rådgivet i alle murearbejdets facetter fra start til slut. 

Find din lokale murer i Skibby kommune her.

Allans Murerservice ApS
MKT BYG v/ Morten Thorkildsen
Olsen Brolægning & Anlæg ApS

En murer fra Skibby giver dit hus smukke linier

Når du skal bygge nyt, bygge til eller måske bygge om, kommer du nok til at hilse en murer velkommen på din adresse en af dagene. Som hans titel fortæller dig, kan han bygge strukturens skelet – murene.
Men han kan også udsmykke dit badeværelse med smukke klinker og give køkkenet et moderne, rustikt look. 

Du får kvalitetsarbejde  

En udlært murer i Skibby har en stor viden om design, opbygning af murværk og selvfølgelig materialer. Den viden kan det være svært for gør det selv-håndværkere at matche.
Så hvis du ikke er sikker på, at du har styr på alt, kan du trygt overlade opgaven til mureren.
Det sikrer dig nemlig mod fejl, der risikerer at blive rigtig dyre i fremtiden.  

Find en dygtig lokal murer i Skibby her

Robust mure arbejde

En lokal murer i Skibby sikrer dig smukt og robust håndværk, når du har behov for hjælp til nybyggeri, reparationsarbejde eller vedligeholdelse. 
Mureren kan samtidig hjælpe dig med at styre hele processen fra ide til færdigt arbejde. 

Samtidig har mureren selvfølgelig overblik over lovgivningen, så det nye byggeri lever op til alle lovkrav.

Har du brug for byggetilladelse i Skibby, Frederikssund Kommune?

Går du med planer om nybyggeri eller måske istandsættelse?
Håndværkernøglen giver dig overblikket over dygtige håndværkere i lokalområdet.  
Prøv selv søgefunktionen - så finder du let og hurtigt frem til fagfolk, der kan hjælpe dig med dine byggeplaner.  

Her kan du læse, om du har behov for byggetilladelse til projektet.

Frederikssund Kommune kan hjælpe dig med byggetilladelsen

Du kan få byggetilladelse til dit projekt i Frederikssund Kommunes afdeling Byg og Miljø.
Det er også muligt at søge en forhåndsgodkendelse eller dispensation til byggeprojektet.

Pas på - ulovligt byggeri kan blive nedrevet

Det er virkelig vigtigt, at du har styr på reglerne, før du bygger.  Kommunen har nemlig ret til at kræve, at ulovligt byggeri bliver lovliggjort.  Du risikerer, at kommunen får bygningen revet ned på din bekostning, hvis ikke du kan eller vil lovliggøre bygningen. Derfor bør du altid søge rådgivning hos fagfolk, så du er helt sikker på, at du har byggeret. 

Byg og Miljø kan hjælpe dig med svar på spørgsmål om bebyggelsesprocent, særregler og andre vigtige spørgsmål om dit byggeri.

Få overblik: Skal du bruge en byggetilladelse?

Nybyggeri og udvidelse af bygninger kræver som udgangspunkt en byggetilladelse.
 Du kan dog bygge carport, drivhus, havehus eller andre småbygninger uden byggetilladelse.

Det kræver bare, at byggegrunden er udlagt til enfamiliehuse, sommerhuse eller dobbelthuse.
Når du vil bygge småbyggeri, skal du tage højde for den samlede tilladte bebyggelsesprocent.

Du skal også sikre dig, at der ikke står lokalregler i vejen for dine planer.  
Der kan eksempelvis være fredningsbestemmelser eller lokalplaner, som påvirker dine planer. Det er dit ansvar at undersøge, om der findes lokale servitutter, deklarationer og andre særlige forhold, som påvirker dit byggeprojekt.

Det er ikke nødvendigt at få byggetilladelse til indvendig renovering eller ombygning.
Derfor kan du sagtens få nyt gulv, dele et rum ind med skillevægge eller få opført nyt badeværelse uden byggetilladelse.  

Du skal bare være opmærksom på, at arbejdet ikke påvirker hverken bærende konstruktioner eller forringer brandsikkerheden.  

Byggeret er ikke nok - bygningen skal også leve op til kravene

Husk at tjekke reglerne for, hvordan byggeriet skal indrettes.  
Der er blandt andet regler for, hvor stor afstand der skal være til skellet, hvor høj bygningen må være, og hvilke krav der stilles til brandsikkerhed.

Du skal anvende Energiklasse A vinduer og døre i et helårshus, mens Energiklasse B er nok til sommerhuse og småbygninger.  

Du har ansvar for at opdatere informationer om din bygning i BBR Registret

BBR omfatter vigtige oplysninger om alle bygninger i Danmark.  
Det er dit ansvar at undersøge, om oplysningerne i registret er korrekte.  Derfor skal du altid sørge for at opdatere alle vigtige ændringer om byggeri i BBR.  

Derfor skal du logge ind og opdatere BBR, når du har opført en ny bygning, udvidet en bygning eller foretaget andre vigtige ændringer.

Du kan finde mere information hos Frederikssund Kommunes afdeling Byg og Miljø.

Find erfarne murere i Skibby til dit byggeprojekt

Brug søgefunktionen, og find let dygtige murere i Skibby.