Find din lokale håndværker her:

Information om jordvarme

 

Principper for jordvarme:


Jordvarme udnytter den naturlige varmeenergi, der er til stede i jorden og stenlagene under jordoverfladen. Selvom jorden er relativt kølig ved overfladen, øges temperaturen, når man graver dybere ned. Dette skyldes den varmeenergi, der kommer fra Jordens indre samt solenergien, der absorberes af jorden.

Vis flere jordvarmee >

 Skal du have jordvarme ?  

Jordvarme er en varmekilde, der bliver mere og mere populær blandt boligejerne.  
Jordvarme er en energivenlig opvarmningsform, som giver store besparelser på varmeregningen, hvis du skifter eksempelvis  fra et oliefyr, naturgas eller elvarme. Til gengæld er det også en forholdsvis dyr varmekilde at få etableret, da slanger skal graves ned i jorden rundt om huset.
Jordvarme, også kendt som geotermisk energi, er en form for vedvarende energi, der udnytter den naturlige varme, der er gemt i jorden. Denne varme kan bruges til at opvarme og køle boliger samt producere elektricitet. 

Jordvarmepumper: 
En jordvarmepumpe er det primære system, der bruges til at udnytte jordvarme. Det fungerer ved at trække den naturlige varme fra jorden og omdanne den til anvendelig varmeenergi til opvarmning af et hjem eller bygning. Jordvarmepumper består normalt af en jordkollektor, som består af rør, der er nedgravet i jorden, og en varmepumpeenhed, der trækker varmen fra jorden og distribuerer den til opvarmningssystemet.

Opvarmning og køling: 
Jordvarmesystemer kan bruges til både opvarmning og køling af boliger. Om vinteren trækker jordvarmepumpen den naturlige varme fra jorden og overfører den til opvarmningssystemet indendørs. Om sommeren kan processen vendes, og jordvarmesystemet kan bruges til at fjerne overskydende varme fra bygningen og køle den ned.

Energibesparelser: 
Jordvarme er kendt for sin høje energieffektivitet og potentiale for betydelige energibesparelser. Ved at udnytte den gratis varmeenergi, der er tilgængelig i jorden, kan jordvarmesystemer reducere behovet for traditionel opvarmning og køling betydeligt. Dette kan resultere i lavere energiregninger og øget energieffektivitet.

Miljømæssige fordele: 
Jordvarme er en miljøvenlig energikilde, da den udnytter den naturlige varmeenergi fra jorden uden at producere direkte CO2-udledning. Det kan bidrage til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og mindske den negative miljøpåvirkning forbundet med traditionelle opvarmnings- og kølesystemer.

Installation og drift: 
Installation af et jordvarmesystem kræver professionel ekspertise og vurdering af jordforholdene. Da systemet involverer nedgravning af rør i jorden, skal der foretages nøjagtige beregninger og vurderinger for at sikre optimal drift. Når systemet er installeret, kræver det normalt minimal ve

Fordele ved jordvarme:
Jordvarme udnytter den naturlige varmeenergi fra jorden, hvilket gør det til en vedvarende og ren energikilde. Det reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer og mindsker CO2-udledningen, hvilket bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og miljøpåvirkning.

Energieffektivitet:
Jordvarmesystemer er kendt for deres høje energieffektivitet. De kan levere mere varmeenergi, end de forbruger elektricitet til at drive, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser sammenlignet med traditionelle opvarmnings- og kølesystemer.

Lavere energiregninger:
Da jordvarmesystemer bruger den naturlige varmeenergi fra jorden, kan de reducere behovet for ekstern opvarmning og køling. Dette kan resultere i betydelige besparelser på energiregningerne over tid.

Lang levetid:
Jordvarmesystemer har typisk en lang levetid, og når de er installeret korrekt og vedligeholdes regelmæssigt, kan de fungere effektivt i årtier. Dette betyder, at investeringen i et jordvarmesystem kan betale sig over tid.

Fleksibilitet i anvendelse:
Jordvarme kan bruges til både opvarmning og køling af bygninger. Det kan også bruges til at opvarme vand til husholdningsbrug. Denne alsidighed gør det til en attraktiv løsning til mange forskellige typer ejendomme.

Ulemper ved jordvarme:
Høje installationsomkostninger. En af de største ulemper ved jordvarme er de indledende installationsomkostninger. Jordvarmesystemer kræver specialiseret viden og udstyr til at installere, hvilket kan gøre installationsomkostningerne relativt høje sammenlignet med traditionelle opvarmnings- og kølesystemer.

Pladsbehov:
Jordvarmesystemer kræver plads til installation af jordkollektorer, som normalt kræver at blive gravet ned i jorden. Dette kan være en udfordring, især hvis der er pladsmæssige begrænsninger på ejendommen.

Jordforhold og geografisk egnethed:
Effektiviteten af jordvarme kan variere afhængigt af jordbundsforholdene og den geografiske placering. For eksempel kan jordvarme være mindre effektiv i områder med meget stenet jord eller områder med høj grundvandsstand.

Kompleks vedligeholdelse:
Jordvarmesystemer kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre optimal drift. Dette kan omfatte kontrol af tryk, temperatur og flow i systemet, rengøring eller udskiftning af filtre og inspektion af komponenter som varmepumpen. Professionel service og vedligeholdelse af jordvarmesystemet er ofte nødvendig, hvilket kan medføre yderligere omkostninger.

Begrænset egnethed til alle ejendomme:
Jordvarme er ikke egnet til alle ejendomme. Installationen af jordkollektorer kræver tilgængelighed og plads til gravearbejde. Derudover kan visse geologiske forhold som forurening eller ustabil jord gøre det vanskeligt at implementere jordvarme på en pålidelig og effektiv måde.

Hvad er prisen på jordvarmeanlæg?
Jordvarme er klart den dyreste opvarmningsform at installaere.  
Prisen varierer efter dit varmeforbrug, dit boligareal og pumpens effektivitet.  

Tommelfingerreglen er, at installationen koster minimum 110.000 kroner for de billigste løsninger, men hvis du monterer anlægget i forbindelse med nybyggeri, kan det i enkelte tilfælde gøres billigere.